Optički kablovi i oprema

Home / Optički kablovi i oprema

Optički kablovi i oprema

Optički kablovi i oprema

Optički kablovi nam omogućavaju izuzetno brz prenos podataka između geografski udaljenih lokacija. Današnji Internet bio bi praktično nezamisliv bez upotrebe ove tehnologije. Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi.

Prednosti optičkih u odnosu na bakarne kablove su:

  • daleko manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove,
  • mogućnost prenosa velike količine informacija,
  • malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signala,
  • manja težina po dužnom metru,
  • lakše polaganje kako u zemlju, tako pod vodu, na stubove ili dalekovode,
  • sve niža cijena,
  • neosetljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature.

Optički kablovi su jedino osjetljivi na radioaktivno zračenje. Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korištenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.

U okviru instalacije opreme nudimo usluge polaganja optičkih kablova bez obzira na način njihovog postavljanja, kao i usluge splajsovanja i mjerenja hromatske dispezije, disperzije polarizacionog moda i profila slabljenja. Svojim korisnicima i partnerima obezbjeđujemo redovno i preventivno održavanje optičkih magistralnih i pristupnih mreža.

Comments are closed.