Hotelska rješenja

Hotelska rješenja

Hotelijerstvo sve više hvata korak s trendovima i zahtjevima savremenog hoteskog poslovanja. Gost više nije zadovoljan ukoliko mu se omogući samo klasični hotelski smještaj bez pratećih sadržaja. Za poslovne ljude, koji danas dio svog posla uvijek nose sa sobom u laptop računarima, brza komunikacija putem Interneta i elektronske pošte je bitan faktor odluke koji hotel izabrati. Bilo da se radi o turistima ili poslovnim ljudima, svaki hotel koji drži do nivoa i kvaliteta usluge danas bi trebao da svojim gostima obezbijedi dodatne servise kao što su: širokopojasni Internet, Wireless Internet, elektronsku zabavu preko Interneta, PayTV, SmartTV, Video na zahtjev (Video on Demand) i slično.

KMK d.o.o. poslovnim korisnicima nudi kompletna IT rješenja i sisteme za objedinjene kompletne elektronske komunikacije. Sastavni dio ponude su i usluge 24/7 tehničke podrške koje obuhvataju integraciju, instalaciju, puštanje sistema u rad i održavanje opreme i aplikacija iz cjelokupnog portfolija kompanije. Svoju ponudu 4e-Group d.o.o. zasniva na proizvodima i rješenjima najvećih svjetskih ICT proizvođača kao i na razvoju vlastitih rješenja, oslanjajući se na jake lokalne timove, regionalnu saradnju i individualni pristup svakom korisniku.

Definitivno je da nove informacione i komunikacione tehnologije uvode novu dimenziju u hotelsko poslovanje. Novi termin eHospitality znači i novi izvor prihoda za hotelijere, jer klasični telefon u sobi, pored mobilnog telefona kojeg praktično ima svaki gost, gubi trku i ne predstavlja više iole značajniji izvor prihoda. Zato oni hotelijeri koji žele da svojim gostima pruže maksimalan komfor i uslugu, ali i da stvore nove izvore prihoda i uvećaju profit, već danas moraju razmišljati o ovim rješenjima.

Ako razmišljate u ovom pravcu, pozovite nas i preporučićemo Vam najoptimalnije rješenje – investiciju koja će Vam se veoma brzo vratiti.