UPS

UPS

U slučaju prestanka napajanja električnom energijom iz mreže, najnužnije napajanje električnom energijom se obezbjeđuje iz pomoćnih izvora električne energije. Primjeri potrošača koji ne smiju ostati bez napajanja su: rasvjeta i oprema operacionih sala, telefonske centrale, liftovi itd. Danas se kao pomoćni izvori koriste agregati i elektronski izvori – UPS.

Naziv UPS je skraćenica engleskih riječi Uninteruptible Power Supply, što znači neprekidno napajanje energijom. UPS se koriste za neprekidno napajanje uređaja manje snage kao što su npr. računari, telefonske centrale, faks aparati itd. Za napajanje jačih potrošača se koriste agregati. Postoje agregati koji se pokreću ručno i agregati koji se pokreću automatski po prestanku napajanja iz mreže. Agregati sa automatskim pokretanjem imaju ugrađene električne grijače motora tako da je motor uvijek zagrijan na radnu temperaturu, pa se može odmah opteretiti punim opterećenjem.

Prespajanje potrošača sa mreže na agregat se može vršiti ručno pomoću grebenaste sklopke ili automatski pomoću kontaktora. Pri određivanju potrebne snage agregata potrebno je voditi računa ne samo o ukupnoj snazi potrošača, već i o njihovim karakteristikama. Npr. elektromotori sa direktnim uklapanjem pri pokretanju povlače i do pet puta jaču struju nego u normalnom radu, tako da nam je za pokretanje motora električne snage snage 2,5 kW potreban agregat snage približno 10 kW i više. Kod objekata većeg značaja instaliraju se UPS i agregat pri čemu se značajni potrošači napajaju sa UPS-a, a manje značajni sa agregata.