Servis i održavanje

Home / Servis i održavanje

Servis i održavanje

Servis i održavanje

Održavanje IT sistema u današnjim tokovima poslovanja korištenja informatičke tehnologije nije više stvar prestiža već je integrisano u svakodnevno poslovanje cijele vertikale poslovnog svijeta.
Tehnologija skraćuje vrijeme odziva i smanjuje cijenu proizvoda i usluga, a moguće greške minimiziraju cijenu posebno u popravkama.
Preventivno održavanje se sastoji od redovnog praćenja i održavanja vitalnosti informatičke tehnologije u smislu provjere svih patch-eva, service pack-ova, definicije antivirusog programa, backup podataka, driver-a, registry-a, provjere ispravnosti Hard disk-ova, RAM memorije i sličnog.

U našoj kompaniji svjesni smo da nakon prodaje, servisna podrška je od presudne važnosti dobrog poslovnog odnosa. Stoga našem servisnom sektoru dajemo poseban značaj. Od prve instalacije te kroz cijeli životni vijek uređaja, servis je najbitniji prateći segment.
4e-Group d.o.o. stoji vam na raspolaganju za sve hardverske i softverske probleme koji se javljuju na nekom uređaju. Servisnu službu sačinjavaju obrazovani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u servisiranju IT opreme.