Author: admin

Home / admin
Savjetovanje
Project

Savjetovanje

Poslovno savjetovanje je praksa koja pomaže organizacijama da poboljšaju svoje performanse, primarno kroz analizu postojećih organizacijskih problema i razvoja planova za poboljšanje. Organizacije se mogu osloniti na usluge poslovnih savjetnika koji mogu pružiti pomoć pri organizacijskim promjenama, razvoju i treniranju vještina ili poboljšanja usluga. Neke od prednosti koje želimo da izdvojimo su: Pronalaženje i kontaktiranje...

Servis i održavanje
Project

Servis i održavanje

Održavanje IT sistema u današnjim tokovima poslovanja korištenja informatičke tehnologije nije više stvar prestiža već je integrisano u svakodnevno poslovanje cijele vertikale poslovnog svijeta.Tehnologija skraćuje vrijeme odziva i smanjuje cijenu proizvoda i usluga, a moguće greške minimiziraju cijenu posebno u popravkama.Preventivno održavanje se sastoji od redovnog praćenja i održavanja vitalnosti informatičke tehnologije u smislu provjere...

Konfigurisanje opreme
Project

Konfigurisanje opreme

Oprema se nabavlja u skladu s potrebama projekta, i to od domaćih ili stranih dugogodišnjih partnera.

Elektroinstalacije jake struje
Project

Elektroinstalacije jake struje

Izvedba i adaptacija elektroinstalacija klasičnim sistemom štemanja šliceva i postavljanje elektroinstalacijskih vodiča, kablovate razvodnih i spojnih kutija gipsanjem.

Elektroinstalacije slabe struje
Project

Elektroinstalacije slabe struje

Projektovanje računarskih mreža je složen zadatak koji prije svega zahteva pažljivo planiranje, koje mora da bude u skladu sa potrebama naručioca.